LeadOn logo

Online Marketing Rapportages Waar Klanten Van Houden

Ingewikkelde dashboards kunnen klanten een overweldigend gevoel geven. Online marketing rapportages die duidelijk communiceren en van commentaar zijn voorzien, kunnen daarentegen bijdragen aan een wederzijds voordelige klantrelatie. In deze blog delen we vier belangrijkste principes voor het maken van rapportages waar klanten van houden.

1. Denk aan de klant

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar een van de problemen die we het vaakst zien bij online marketing rapportages is dat ze ofwel te complex en datacentrisch zijn, ofwel te eenvoudig en niet gedetailleerd genoeg om beslissingen te kunnen nemen. Het oplossen van dit probleem begint met het overwegen van de klant. Hoe groot is hun bedrijf? Hoe bekend zijn ze met de online marketing funnel? Zijn ze bekend met marketingconcepten? Is de klant zijn carrière begonnen als verkoper? Door deze vragen te stellen en het perspectief van de klant in overweging te nemen, kunt u de tools in handen krijgen om hun Google Ads gegevens in de juiste context te plaatsen.

Als de klant een groot, online bedrijf runt en de digitale marketing funnel begrijpt, kan uw rapport het zich veroorloven gedetailleerder te zijn en complexere metriek te gebruiken. Als uw klant zijn carrière is begonnen als verkoper, kan het zinvol zijn om de nadruk te leggen op conversies en uw boodschap op te bouwen rond het genereren van leads. Als uw klant een kleine winkel heeft met weinig kennis van online marketing, kunt u overwegen de nadruk te leggen op educatie.

Vaker wel dan niet is het zinvol om te focussen op data die betekenis heeft in een alledaagse bedrijfscontext. Eenvoudige statistieken die betrekking hebben op de kernfuncties van het bedrijf, zoals uitgaven, conversies, kosten per conversie, ROAS, zijn vaak boeiender en gemakkelijker te begrijpen dan complexe statistieken zoals Quality Score of Lost Impression Share.

2. Commentaar en context

Het simpelweg delen van een tabel geeft de klant de data die hij nodig heeft om inzichten te genereren, maar gaat niet ver genoeg. In vergelijking daarmee, het benadrukken van een bepaald land, het aanbieden van een case voor uitbreiding, en het bieden van duidelijke actiestappen, stelt de klant in een positie om de suggestie goed te keuren zonder meer werk op hun bord te leggen.

Commentaren spelen een essentiële rol bij het bieden van de context die klanten nodig hebben om de accountprestaties te begrijpen. Er zijn een paar belangrijke dingen om hier te onthouden.

3. Leg altijd uit hoe de belangrijkste statistieken verband houden met het bedrijf.

Een verlaging van de kosten per conversie betekent bijvoorbeeld dat elke verkoop het bedrijf minder kost, waardoor de winstmarge toeneemt. Omgekeerd betekent een daling van de kosten per klik goedkoper verkeer, zodat het bedrijf in staat kan zijn om meer omzet te verwerven voor hetzelfde budget. Probeer waar mogelijk de taal van Google Ads te vertalen naar eenvoudige bedrijfstaal, zodat klanten kunnen begrijpen welke waarde u creëert.

Metrics die op zichzelf staan, vertellen niet altijd het volledige verhaal. Zo zou een daling in conversies normaal gesproken als slecht nieuws worden gezien, maar als we de context delen dat we de uitgaven hebben verlaagd om een nieuwe budgetdoelstelling te halen, worden er minder conversies verwacht en heeft de klant minder reden om zich zorgen te maken. Gebruik commentaar om prestaties eerlijk te kaderen en zorg ervoor dat uw klant de context achter elk van uw beslissingen begrijpt.

Probeer een verband te leggen tussen positieve veranderingen in de prestaties en uw dagelijkse werk. Bijvoorbeeld, als de Click Through Rates omhoog gaan, overweeg dan om enkele van de nieuwe advertenties die je hebt geschreven te delen. Als de conversies stijgen, praat dan met je klant over nieuwe campagnes die het goed doen.
Vergeet niet om op een vriendelijke en innemende manier te schrijven. Terwijl wij bekend zijn met schijnbaar eenvoudige metrics zoals Cost Per Impression, of acroniemen zoals CTR, ROAS, en CPC, is je klant dat misschien niet. Als algemene regel geldt: vermijd jargon en leg complexere concepten uit wanneer nodig.

4. Wees niet bang om slecht nieuws te delen

Een slecht rapport is niet noodzakelijkerwijs een rapportage dat slecht nieuws deelt met de klant. Zoals we hebben vastgesteld, kunnen prestaties fluctueren om een veelheid van redenen buiten onze controle. Slechte rapporten proberen echter slecht nieuws voor de klant te verbergen, geven excuses in plaats van suggesties wanneer de statistieken dalen, en proberen klanten te verwarren met bergen gegevens.

Transparantie is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen. Als de prestaties teruglopen, wees dan open en eerlijk. En het allerbelangrijkste: heb een plan om de situatie te verbeteren. Als u duidelijk communiceert en een plan hebt om dingen te verbeteren, zullen klanten waarderen dat u zich inzet om het probleem op te lossen zonder hen extra werk (en stress) op te leggen. Om het simpel te stellen: mensen zijn meer dan capabel om met slecht nieuws om te gaan, het is pas wanneer we dingen beginnen te verdoezelen dat er problemen ontstaan.

Samengevat, een klantgerichte online marketing rapportage moeten gericht zijn op:

Communiceer in eenvoudige, relateerbare termen, gebruikmakend van taal die de klant comfortabel en vertrouwd vindt.
Rekening houden met de bredere context van het bedrijf van de klant. Zijn ze op zoek naar een nieuw publiek, of willen ze kosteneffectieve conversies genereren? Willen ze uitbreiden naar nieuwe gebieden? Zijn ze gefocust op het verslaan van een concurrent? Een nieuw en verbeterd productassortiment op de markt brengen?
Klanten helpen nieuwe ideeën te genereren. Presteren advertenties onverwacht goed in Zweden? Deel alle interessante informatie met uw klant. Misschien kunnen ze een gelokaliseerd product of een gelokaliseerde advertentiecampagne lanceren. Een goede online marketing rapportage is dus van essentieel belang.

Help klanten inzicht te krijgen in de digitale marketing funnel en optimaliseer hun bedrijf om producten/diensten online te verkopen. Of het nu gaat om het bijhouden van verschillende conversietypes of het opzetten van bewustmakingscampagnes, een goed geïnformeerde klant is altijd ontvankelijker voor nieuwe ideeën.
Wees eerlijk bij het delen van slecht nieuws met klanten. Streef naar een manier van communiceren die eerlijkheid en openheid aanmoedigt wanneer zich moeilijke situaties voordoen.

Zelf aan de slag met een online marketing rapportering? Probeer dan zeker Google Looker Studio.

Quinten Hebbelynck

Quinten Hebbelynck

Co-Founder & CCO | Lead On Performance Marketing
Digital Marketing Consultant building a bridge between digital & data

Blijf op de hoogte van alle digitale trends, tips & tricks en meer.

Zo blijf je steeds op de hoogte van de laatste nieuwe digitale trends en ontwikkelingen, en kan je er daarna ook zelf mee aan de slag!