LeadOn logo

Privacy Policy

Wie zijn wij?

LEAD ON

Oudenaardsesteenweg 256 bus 5

9420 Erpe-Mere

Home

info@leadon.be

BTW BE 0771.355.288

Wie verzamelt de informatie?

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking LEAD ON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 256 bus 5, met ondernemingsnummer BTW BE 0771.335.288.

“LEAD ON” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid. “LEAD ON” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679)).

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Welke gegevens worden verzameld en op welke manier?

Op de website van LEAD ON is de meeste informatie beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens verstrekt moeten worden. Gebruikers kunnen echter om hun persoonlijke informatie gevraagd worden voor bijvoorbeeld de inschrijving van de nieuwsbrief of het plaatsen van een comment.

Via Google Analytics worden anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelt van niet-persoonlijke aard, zoals het browser-type of IP-adres, het besturingsprogramma dat men gebruikt of de domeinnaam om op Lead On-website terecht te komen of waarlangs deze verlaten wordt.

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website. Wilt u meer informatie over ons cookie beleid, klik dan hier.

Wat is het doel van de gegevensverzameling?

LEAD ON verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker voor marketingdoeleinden zoals het versturen van de nieuwsbrieven en voor de comments op de website. Verder analyseert LEAD ON het gedrag van de gebruiker op de website met als doel de website te verbeteren.

Wat is de rechtsgrond van de gegevensverzameling?

LEAD ON beschikt over de naam, een foto en het e-mailadres van de gebruiker omdat die persoon dit zelf bewust ingevuld heeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of het plaatsen van een comment. Informatie over de browser, het type toestel en het IP-adres komen voort uit de cookies, deze moeten geaccepteerd worden als de gebruiker naar de website surft. Meer informatie over ons cookie beleid kan je hier vinden.

Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?

Onze LEAD ON-cookies zijn enkel voor ons, dit wil zeggen dat deze niet met derden gedeeld zullen worden. Nu niet, nooit niet. Daarbovenop verwerken wij alle opgeslagen gegevens anoniem.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op die manier kunnen wij eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (als die er zijn), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Wat zijn de rechten van de gebruikers?

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten steeds van toepassing:

1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Indien u, de gebruiker, een klacht zou willen indienen over de schending van uw privacy kan u dit doen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be.

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Indien je als gebruiker vragen hebt over je rechten of andere zaken aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze contact pagina.

Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten genomen worden door computerprogramma’s of -systemen. Lead On gebruikt dus geen geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

Wanneer werd de privacyverklaring voor het laatst herlezen of aangepast?

Een privacy statement is een levend document, dit wil zeggen dat LEAD ON dit document op elk moment mag wijzigen op voorwaarde dat zij de gebruikers hiervan op de hoogte brengen op deze pagina. Daarom raden wij aan deze pagina op regelmatige basis na te kijken voor eventuele aanpassingen. De datum van de laatste wijziging, alsook het versienummer zijn steeds onderaan de pagina terug te vinden.

Indien de gebruiker niet langer akkoord is met de inhoud van deze pagina kan men steeds vragen aan LEAD ON om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij dat dit anders wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacy beleid van kracht op alle Persoonsgegevens die u met ons heeft gedeeld en wij hebben opgeslagen.

Datum laatste wijziging: 01/01/2023

Versienummer: 1.1

Heb je vragen?

Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.