LeadOn logo

Marketing Mix Modeling: Het Geheim Achter Succesvolle Marketingstrategieën

In de wereld van marketing draait alles om het bereiken van de juiste doelgroep, het vergroten van de naamsbekendheid en uiteindelijk het stimuleren van verkoop en winst. Maar hoe weet je nu welke marketinginspanningen echt werken en welke niet? Hoe kun je de juiste mix van marketingkanalen en activiteiten bepalen om het meeste rendement op je investering te behalen? Daar komt Marketing Mix Modeling (MMM) om de hoek kijken. In deze blog gaan we dieper in op wat MMM is, hoe het werkt en waarom het een essentieel hulpmiddel is voor moderne marketeers.

Inleiding tot Marketing Mix Modeling

Marketing Mix Modeling, ook wel bekend als MMM, is een analytische methode die marketeers helpt de effectiviteit van hun marketinguitgaven te begrijpen en te optimaliseren. Het stelt marketeers in staat om te bepalen welke marketingkanalen, campagnes en activiteiten de grootste invloed hebben op het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Door middel van geavanceerde statistische modellen en dataverwerking kan MMM inzichten bieden die helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van feiten en cijfers in plaats van onderbuikgevoelens.

In een moderne multi-channel marketingcampagne kun je gebruikmaken van radioreclame, Google Ads, betaalde en organische sociale media, public relations, buitenreclame (bushaltes, billboards, enz.), webinars, samenwerkingsverbanden voor co-verkoop, promoties en nog veel meer. Dat is veel om bij te houden! Bovendien, hoe meer verschillende kanalen en complexiteit je aan je campagne toevoegt, hoe meer mensen je zult bereiken. (Idealiter mensen uit je doelgroep.) Maar met meer verschillende kanalen zal het ook moeilijker worden om de bijdrage van elk van deze kanalen bij te houden. Als u de bijdrage van uw kanalen niet kunt meten, realiseert u zich misschien niet dat sommige van uw marketinguitgaven efficiënter zijn dan andere.

Waarom is Marketing Mix Modeling Belangrijk?

In de huidige concurrerende zakelijke omgeving is het van cruciaal belang om je marketinguitgaven zo effectief mogelijk in te zetten. Het verspillen van geld aan ineffectieve marketingkanalen kan de winstgevendheid van een bedrijf negatief beïnvloeden. MMM biedt verschillende voordelen die marketeers helpen hun strategieën te verbeteren:

1. Data-gedreven decisionmaking:

MMM is gebaseerd op harde gegevens en statistieken. Het analyseert historische marketing- en verkoopgegevens om te bepalen welke activiteiten hebben bijgedragen aan succesvolle resultaten en welke niet. Hierdoor kunnen marketeers beter gefundeerde beslissingen nemen in plaats van te vertrouwen op intuïtie of giswerk.

2. Optimalisatie van marketingbudget:

Met behulp van MMM kunnen marketeers hun marketingbudget effectief toewijzen aan de meest rendabele kanalen en campagnes. Dit maximaliseert de Return on Investment (ROI) en helpt verspilling van middelen te voorkomen.

3. Inzicht in lange-termijn effecten:

MMM houdt rekening met de langetermijneffecten van marketinginspanningen, niet alleen met direct meetbare resultaten. Hierdoor kunnen marketeers de waarde van merkopbouwende activiteiten en de impact op de lange termijn beter begrijpen.

4. Identificeren van synergieën:

MMM onderzoekt hoe verschillende marketingkanalen elkaar beïnvloeden en welke synergieën kunnen worden benut om de prestaties te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld aantonen hoe een combinatie van Google advertenties en Instagram advertenties de sales beïnvloeden. (Multi Touch attributie, een topic voor een volgende blog!)

5. Aanpassing aan veranderende omstandigheden:

MMM is flexibel en kan worden gebruikt om de effectiviteit van marketingstrategieën aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, concurrentie en klantgedrag.

Hoe Werkt Marketing Mix Modeling?

Het proces van Marketing Mix Modeling omvat verschillende stappen om nauwkeurige en bruikbare inzichten te verkrijgen. Hier zijn de belangrijkste stappen:

1. Definiëren van doelstellingen:

Een succesvolle MMM-analyse begint met duidelijk gedefinieerde doelstellingen. Wat wil je bereiken met je marketinginspanningen? Wil je de verkoop verhogen, de merkbekendheid vergroten of klantloyaliteit bevorderen? Het vaststellen van meetbare doelen helpt bij het richten van de analyse en het bepalen van relevante KPI’s.

2. Gegevensverzameling:

Het verzamelen van accurate en uitgebreide gegevens is cruciaal voor het succes van MMM. Marketeers moeten gegevens verzamelen over hun marketinguitgaven, verschillende marketingkanalen, verkoopprestaties, concurrentie en andere relevante factoren.

3. Data-preprocessing:

Voordat de gegevens kunnen worden geanalyseerd, moeten ze worden voorbereid en verwerkt. Dit omvat het opschonen van de gegevens om eventuele onnauwkeurigheden of inconsistenties te corrigeren.

4. Het bouwen van het model:

In deze fase ontwikkelen analisten statistische modellen die de relatie tussen marketinginspanningen en verkoopprestaties kunnen vastleggen. Deze modellen kunnen verschillende technieken omvatten, zoals lineaire regressie, tijdreeksanalyse of machine learning-algoritmen.

5. Modelvalidatie:

Het model wordt getest en gevalideerd om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig en betrouwbaar is. Dit omvat het vergelijken van de voorspelde resultaten van het model met historische gegevens om de nauwkeurigheid te beoordelen.

6. Scenario-analyse:

Eenmaal gevalideerd, kan het model worden gebruikt om verschillende scenario’s te analyseren en “wat als” vragen te beantwoorden. Marketeers kunnen bijvoorbeeld testen hoe veranderingen in het marketingbudget of verschuivingen tussen kanalen van invloed kunnen zijn op de verkoopresultaten.

7. Implementatie en optimalisatie:

De verkregen inzichten worden gebruikt om marketingstrategieën aan te passen en te optimaliseren. Marketingsimulaties kunnen worden gebruikt om de impact van wijzigingen te evalueren voordat ze daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

8. Monitoring en bijstelling:

MMM is een continu proces. Na implementatie blijven marketeers de prestaties van hun marketingmix bewaken en bijsturen op basis van nieuwe gegevens en veranderende omstandigheden.

Hoe ga ik aan de slag met Marketing Mix Modeling?

De beste manier om aan de slag te gaan met marketingmix modellering is het gebruik van een eenvoudig te implementeren geautomatiseerde SaaS-oplossing. In plaats van aangepaste software te moeten ontwikkelen voor MMM, is een SaaS-oplossing veel eenvoudiger te implementeren en te begrijpen.

Onze favoriete MMM tools:

    1. Pecan AI

    1. Northbeam

    1. Triple Whale

Meer leren over hoe de grootste merken hun marketing meten en attributie aanpakken?

Ontdek hier een database van 42 merken (TikTok, DoorDash, McDonald’s, H&M, Amazon, Airbnb, Uber…) en hoe zij hun marketing meten en attributie aanpakken. (You’re welcome!)

https://airtable.com/shrzPkZvLTZtcsnbI/tbl3DWXXfhWZ2sTNT

Onze conclusie

Marketing Mix Modeling is een krachtige tool die marketeers helpt om hun marketingstrategieën te verbeteren en hun marketingbudget effectief te benutten. Door middel van geavanceerde dataverwerking en statistische modellen biedt MMM waardevolle inzichten in de effectiviteit van verschillende marketingactiviteiten, kanalen en campagnes. Deze inzichten stellen marketeers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en hun marketingbudget optimaal toe te wijzen aan de meest rendabele kanalen.

Quinten Hebbelynck

Quinten Hebbelynck

Co-Founder & CCO | Lead On Performance Marketing
Digital Marketing Consultant building a bridge between digital & data

Blijf op de hoogte van alle digitale trends, tips & tricks en meer.

Zo blijf je steeds op de hoogte van de laatste nieuwe digitale trends en ontwikkelingen, en kan je er daarna ook zelf mee aan de slag!